Onze partners

Neurofeedback in het Netwerk Toegepaste Neurowetenschappen

Het Netwerk Toegepaste Neurowetenschappen is een vereniging die ten doel heeft om de toegepaste neurowetenschappen te bevorderen. Zij tracht dit ondermeer te bereiken door het opstellen van onderzoeksprojecten, het organiseren van congressen, het verzorgen van wetenschappelijke publicaties en verder alles wat bevorderlijk is voor het doel van de vereniging.

Op het moment van schrijven is een onderzoek gestart bij kinderen met ADHD in de lagere schoolleeftijd die een neurofeedbackbehandeling hebben ondergaan. De samenhang tussen de resultaten van neurofeedback en de scores in het leerlingvolgsysteem is hier een belangrijke uitkomstmaat.

Leden van de vereniging zijn psychologenpraktijken en instellingen die gebruik maken van de multidimensionele diagnostiek van de Brain Resource Company. Afname, verwerking en interpretatie vinden plaats op een gestandaardiseerde wijze. Hierdoor zijn de diagnostische procedures bij de leden in hoge mate vergelijkbaar.