Migraine en neurofeedback

De kenmerken van migraine zijn bonzende hoofdpijn, meestal aan één kant en vaak in combinatie met misselijkheid en braken. Vaak is er sprake van een overgevoeligheid voor licht en geluid. De twee meest voorkomende soorten zijn gewone migraine en migraine met aura. Bij ongeveer 15 tot 25 % van de mensen met migraine treedt een aura op dat bestaat uit wazig zicht, het zien van lichtflitsen, spierzwakte en/of gestoorde spraak. Deze symptomen ontwikkelen zich zeer geleidelijk. Ook kunnen er cognitieve symptomen voorkomen, zoals aandacht-, concentratie- en geheugenproblemen. Het ontstaat door een vernauwing van de bloedvaten, waardoor sommige gebieden in het brein weinig zuurstof krijgen. Onderzoekers registreerden in de lokale bloeddoorstromingen dalingen van 25 tot 50%. Hierdoor kunnen de auraverwante klachten en de cognitieve symptomen ontstaan.

Vaker bij vrouwen dan mannen

Het komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen en wordt in 60% van de gevallen gerelateerd aan de menstruatiecyclus. Uit psychofysiologisch onderzoek is gebleken, dat migraine het gevolg is van corticale overgevoeligheid, hyperactiviteit en een gebrek aan habituatie als gevolg van een hersenstamdysfunctie. Een onderzoek van Kropp e.a. (2002) laat zien, dat met behulp van neurofeedback de zogenaamde verhoogde slow cortical potentials beter kunnen worden gecontroleerd. Na behandeling met neurofeedback was het aantal dagen met migraine afgenomen en een aantal andere migraine-aspecten waren verlaagd, zowel over de tijd als in vergelijking met een groep migrainepatiënten die geen neurofeedback hadden gehad. Er zijn meer studies nodig om wetenschappelijk afdoende vast te stellen of neurofeedback werkt bij migraine. Meer informatie

Migraine en neurofeedback