Dyslexie en neurofeedback

Bij EEG Resource Institute in Nijmegen is in samenwerking met de Radboud Universiteit en het Expertisecentrum Nederlands onderzoek gedaan naar neurofeedback en dyslexie. Bij dyslectische kinderen is door een psycholoog van EEG Resource Institute een qEEG afgenomen Uit dit onderzoek is gebleken dat in het brein bij de kinderen met dyslexie een aantal kenmerkende locaties teveel met elkaar samenwerkten. Er is dan teveel dezelfde activiteit te zien. Neurofeedback helpt sneller dan de dyslexie oefeningen die soms wel tot een jaar duren.

Na 20 neurofeedbacksessies zijn getrainde kinderen vergeleken met ongetrainde kinderen. Hierbij lieten de kinderen met neurofeedback een vooruitgang zien ten aanzien van spelling. Zij waren meer vooruitgegaan op spelling dan de dyslectische kinderen uit de controlegroep die geen behandeling hadden gehad. Hierbij hebben ze geen speciale oefeningen hoeven doen. De neurofeedback bestond uit het kijken naar filmpjes met geluid, die werden onderbroken in samenhang met ongewenste hersenactiviteit.

Remedial teaching in combinatie met neurofeedback

Er is na de neurofeedback geen vooruitgang vastgesteld in de leesvaardigheid bij dyslexie. Het aantal neurofeedbacksessies was met 20 sessies bij dit onderzoek echter wel aan de lage kant. Internationaal onderzoek laat een verdubbeling zien van de leesvaardigheid. Bij cliënten wordt altijd uitgegaan van gemiddeld 30-40 sessies. Neurofeedback is aantrekkelijk voor de kinderen. Remedial teaching bij dyslexie gaat vaak beter wanneer de neurofeedback is gestart. Neurofeedback werkt bijzonder goed als aanvulling daarop. Vaak zien we in de praktijk dat kinderen ook op sociaal vlak zich beter gaan voelen, zoals een meisje na afloop van de neurofeedback zei: ‘Ik voel me gewoon lekkerder!’ Neurofeedback voor dyslexie verkeert nog in een experimenteel stadium.