Depressie en neurofeedback

Depressie kan leiden tot verlaging van werkprestaties, sociale isolatie en bemoeilijkt relaties met familie en vrienden. Het is over het algemeen goed behandelbaar; een vroege identificatie en juiste diagnose zijn van belang. Vervolgens kan psychotherapie al dan niet in combinatie met medicatie of neurofeedback zeer effectief zijn. Uit recent onderzoek is gebleken dat depressie samenhangt met een bepaald verstoord patroon van hersenactiviteit. Uit de literatuur blijkt, dat een bepaalde asymmetrie tussen de twee hersenhelften van belang is. Doorgaans is de linkerhersenhelft actiever, hetgeen zich kenmerkt door veel snelle electrische activiteit in het EEG. Wanneer er in de rechterhemisfeer meer beta (15-30 Hz) en minder alfa-activiteit (8-12 Hz) is dan in de linkerhemisfeer, gaat dit vaak samen met depressieve gevoelens. Verhoogde alfa-activiteit in de rechterfrontaalkwab, kan duiden op een depressie gecombineerd met angst en/of agitatie.

Verbeteren functioneren met neurofeedback

Met behulp van neurofeedback kunnen afwijkende patronen in de hersenactiviteit worden genormaliseerd en kan een normale samenhang tussen de hersenhelften hersteld worden. Recente ontwikkelingen in neurofeedbackonderzoek (Choi, et al., 20011) suggereren dat een specifiek neurofeedbackprotocol de biologische kwetsbaarheid voor depressie en terugval kan voorkomen. Neurofeedback kan leiden tot een verbetering van functioneren waardoor ook andere interventies effectiever kunnen worden ingezet. In Nijmegen bieden wij deze hulp aan, begeleid door een psycholoog. De wetenschappelijke status van neurofeedbackbehandeling bij depressie op dit moment is nog experimenteel.

Depressie en neurofeedback