ADHD/ADD en neurofeedback

Neurofeedback maakt hersengolven zichtbaar

Voor neurofeedback is het etiket ADHD niet van belang. Neurofeedback maakt gebruik van hersengolven. Bij mensen met aandachtstekort zijn hersengolven vaak anders dan bij mensen die daarin geen problemen ervaren. Vooral trage golven zijn meestal veel duidelijker aanwezig, maar niet altijd. Neurofeedback maakt dit zichtbaar. Hierdoor kunnen we met maatwerk cliënten leren deze te beïnvloeden.

ADHD geeft geen verklaring voor de problemen die mensen ervaren. Het is een beschrijving van veel voorkomend gedrag. Onder de noemer ADHD valt heel uiteenlopend gedrag. Aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit vallen daarbij vooral op. Ook die termen bevatten weer veel verschillende gedragingen en klachten. Kort gezegd: de ene ADHD is de andere niet.

Soms gaat ADHD gepaard met depressieve stemming of stemmingswisselingen. Uit het EEG valt dit vaak op te maken en zo kan er ook aan worden gewerkt. Uit onderzoek blijkt dat de hersengolven bij ADHD en depressie soms veel meer op elkaar lijken dan de etiketten doen vermoeden.

Slaap levert een onderschatte bijdrage aan ADHD. De hyperactiviteit kan een strategie zijn om wakker te blijven. Dit is een bekend fenomeen bij alle jonge kinderen: als ze moe zijn worden ze vaak drukker, ze willen dan nog niet slapen. Ook het gebruik van koffie is zo’n strategie. Anderen zeggen wellicht “van zoveel koffie wordt je wel hyper”. Bij hyperactiviteit kan het helpen om juist rustiger te worden. Bepaalde medicijnen werken vergelijkbaar. Met neurofeedback kan de slaap verbeteren waardoor het ADHD gedrag kan afnemen.

ADHD/ADD en neurofeedback